• Nordic Yoga Academy

Frozen Shoulder

Frozen shoulder är ett besvärligt tillstånd som även kallas för adhesiv kapsulit, alltså klibbig inflammation i ledkapseln. I detta avsnitt presenteras en populärvetenskaplig sammanfattning av en studie där man undersökt asanas effekt på frozen shoulder.


Frozen shoulder drabbar 2-5% av befolkningen vanligast mellan 35-65 år, något oftare kvinnor och 2-4 gånger så vanligt om man har diabetes. Faktorer som kan disponera är idrotter med arm över huvud (tennis, basket, volleyboll) och sjukdomar som reuma, sköldkörtel, hjärta-kärl, stroke och osteoporos eller efter operation i axeln. Förloppet börjar med ”freezing” under 2-9 månader och patienter har ont och stelnar till i axeln. Därefter följer stadiet ”frozen” under 4-14 månader när stelheten tilltar och smärtan avtar. Slutligen kommer upptiningsfasen under 5-24 månader när rörelseomfång förbättras successivt. 


Yogans positiva effekter på frozen shoulder är bättre rörlighet generellt, god koordination mellan kropp och sinne, andningskontroll som är extra viktigt vid smärta samt muskelstärkande effekt. Följande övningar har tränats:

Short term effect of yoga asana – An adjunct therapy to conventional treatment in frozen shoulder. Jain M et al. J Ayurveda Integr Med https://doi.org/10.1016/j.jaim.2018.12.007Tack för oss!

(Om ni tycker det här typen av artiklar och inlägg är spännande, glöm inte att prenumera på vårt nyhetsbrev för att inte missa något! :)


122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yoga & Stress