• Nordic Yoga Academy

Hälsa mätt i Telomerernas stabilitet

Här presenteras en populärvetenskaplig sammanfattning av samband mellan asanas, pranayama och meditation med hälsa mätt i telomerernas stabilitet.


Telomerer sitter som skydd på ändarna av kromosomerna, arvsinformationen i varje cell. Deras uppgift är att bevara arvsmassan intakt och är nyckeln till god hälsa och ett långt friskt liv. Genom livet blir telomererna allt kortare. Snabb nedbrytning av telomerlängd kan orsakas av hög cellaktivitet, inflammation och oxidativ stress. Dessa tillstånd kan orsakas av livsstilsfaktorer som rökning, stillasittande, stress, osund mat och deras följdsjukdomar (diabetes, fetma, hjärt- och lungsjukdomar) samt olika psykiatriska åkommor (depression, ångest etc.). Kortare telomerer gör att kromosomändarna liksom fransar sig, reproduktion av arvsinformationen blir bristfällig och det yttrar sig som ålders- och sjukdomstecken. 

Yoga är en gammal tradition som främjar relationen mellan kropp och sinne genom meditation, andningsövningar, kroppsställningar, livsåskådning och avslappning. Detta minskar oxidativ stress och inflammation. Artikeln går genom många studier avseende yogas effekt på telomerernas längd och sammanställer alla resultat. Studierna visar att cellernas åldrande bromsas av yoga och meditation, v g se bild.Har ni några frågor på informationen i inlägget?

Använd kommentarsfältet så återkommer vi så fort vi kan!


25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yoga & Stress