• Nordic Yoga Academy

Yoga & Corona

Nordic Yoga Academy lusläser forskningsartiklar, givetvis inte bara om yoga. Ingen har vid det här laget kunnat undgå det s k coronavirus och dess effekter på hälsa och det offentliga livet. Bara sedan december 2019 har nästan 1000 vetenskapliga artiklar publicerats i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter där olika aspekter av viruset undersökts och beskrivs enligt vetenskapliga principer. 


Forskningens fokus ligger på många olika områden: molekylära mekanismer, genetiska egenskaper och möjligheter att påverka dessa, beskrivning av sjukdomsbild, spridningsvägar mellan olika species, spridningsmönster mellan människor, jämförelse med snarlika sjukdomar som SARS (severe acute respiratory syndrome) och MERS (Middle East respiratory syndrome). Association med andra sjukdomar (diabetes, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar), smittsamhet, möjliga medicinska behandlingar (bredspektrum antiviral eller anti-inflammatoriska mediciner), förebyggande insatser osv. (Ingen artikel hittills har undersökt någon effekt av yoga.). Många forskare hjälps åt för att förstå virusets egenskaper och effekter, för att ta fram en effektiv behandling så snabbt som möjligt och för att anpassa rekommendationer och strategier fortlöpande. 


Jag rekommenderar att läsa på världshälsoorganisationen WHO:s hemsida www.who.int för aktuell och saklig information och praktiska tips som var och en kan tillämpa. Följ gällande rekommendationer och regler. För många ställs rutiner och vardag på ända vilket kan upplevas störande. Kanske kan du hitta en vinst i att fokusera på din inre värld? Yoga, meditation och mindfulness kan utövas hemma och det finns många bra uppslag på internet. Själv gillar jag appen insighttimer. Testa!
37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yoga & Stress