• Nordic Yoga Academy

Yoga och Astma


Dagens sammanfattning handlar om Yoga och astma.

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som yttrar sig som överkänsliga luftvägar och av och till försnävad luftväg. Detta märks som väsande andning, hosta, andfåddhet och en känsla av trånghet i bröstet vilket dessutom kan leda till ångest och nedstämdhet. Livskvaliteten kan minska och lidandet för den enskilde kan vara påtagligt. Den medicinska behandlingen omfattar bl a inflammationshämmande och luftrörsvidgande läkemedel.

En grupp forskare från Hongkong har granskat alla forskningsrapporter som undersöker hur yoga påverkar astma, (s k reviewartikel) för att kunna dra slutsatser som förhoppningsvis är så välunderbyggda (dvs med många deltagare/försökspersoner) som möjligt. 15 artiklar med sammanlagt 1048 deltagare kunde utvärderas. 


Inom yogan finns inga specifika ”astma-övningar”.

Att yoga ändå kan tänkas ha gynnsam effekt kan bero på flera mekanismer. 

Andningsmönster i yoga: Andningsvolym och frekvens styrs och påverkas av yoga så att faktorer som kan trigga en astmaattack kontrolleras. Det finns tecken på att om man tränar andningsövningar (pranayama) så kan man i bästa fall lära sig att lugna ner eller rentav avstyra en astmaattack under uppsegling. 


Lungkapacitet: I olika yogaposer tränas lungkapacitet genom att vidga bröstkorgen och att hålla andan längre


Autonoma nervsystemet: Genom meditation, avslappning och positiva tankar reduceras stress. Detta kan dels påverka stressen som uppstår i en astmaattack och dels ha positiv inverkan på den underliggande inflammationen.


Den vetenskapliga nivån på resultaten är begränsad (man kan alltså inte säga ”om du gör den här övningen ”botar” du din astma”). Viktigt att notera är att denna rapport har kunnat visa att yoga inte har negativa effekter på astma! Du som har astma kan alltså utan risk utöva yoga och känner förhoppningsvis positiva effekter både på de bakomliggande orsakerna såväl som astmas direkta och indirekta symptom.


Är det något ni funderar över kring denna artikel och sammanfattning? Använd kommentarsfältet nedan eller hör av er via mail.

51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yoga & Stress