• Nordic Yoga Academy

Yoga och Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Uppdaterat: 23 dec. 2019

Irritabel tarm drabbar mer än 10% av befolkningen med kroppsliga och psykiska symptom. Buksmärtor, avvikande tarmtömningsmönster och uppblåsthet är vanliga fysiska symptom, kronisk trötthet, ångest och depression psykiska. De många symptomen innebär ett kroniskt lidande som kan lindras med enskilda åtgärder. Det finns dock ingen bot för IBS.

Många prövar andra behandlingar än läkemedel. Mind-body-intervention som kognitiv beteendeterapi (KBT) kan genom ökad förståelse för samverkan mellan tankar, känslor och symptom lätta på stress och förbättra livskvalitet. I försök har hypnos med fokus på tarm (som ju är bortom medveten kontroll) förbättrat tarmens funktion.

Yoga integrerar både sinne (meditation), kropp (asanas) och andningen (pranayama). Fysiska (minskad smärta, flexibilitet, förbättrad energi och muskelstyrka), mentala effekter (minskad stress, ångest och depression) och ökad kroppsmedvetenhet leder till bättre välbefinnande. Yoga lugnar dessutom ner det sympatiska nervsystemet vilket hos IBS-patienter är överaktiv och aktiverar det parasympatiska nervsystemet med sina avslappnande och lugnande effekter. 

Som ofta är fallet inom forskningens värld är det svårt att ”bevisa” ett orsakssamband dvs att det är yoga som på ett entydigt sätt leder till de beskrivna förändringarna. Artikeln sammanställer resultaten av 301 studier om yoga och IBS, var och en med sitt specifika upplägg. En slutsats av den samlade kunskapen är att yoga är säkert och välgörande vid IBS utan risk för biverkningar. När stress aktiverar kroppens olika signalsystem förstärks IBS-symptom vilket motverkas av yoga både på kort och lång sikt.


Källa:

Yoga as a Therapy for Irritable Bowel Syndrome. D'Silva AMacQueen GNasser YTaylor LMVallance JKRaman M. Dig Dis Sci. 2019 Dec 12. doi: 10.1007/s10620-019-05989-6. 


Har ni frågor eller funderingar (eller kanske tips på vad ni skulle vilja läsa om) får ni gärna kommentera nedan eller skicka ett mail.

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yoga & Stress