• Nordic Yoga Academy

Yoga & Stress

Vad är stress? Både äkta och upplevda hot mot ens säkerhet, välmående och jämvikt triggar kroppens stress-svar genom HPA-axeln och då utsöndras cortisol. Även avvikelser från dag-natt-rytm, inflammation och näringsrubbningar utlöser stress i kroppen.Sker det ofta som vid kronisk stress så mattas kroppens förmåga att svara och det kan i förlängning bl a leda till ångest och depression.I västvärlden har yoga blivit alltmer populärt som ett sätt att hantera daglig stress. I vetenskapliga studier har positiva effekter av yoga på depression och ångest mycket väl kunnat påvisas. En utmaning är dock yogas otroliga heterogenitet. Olika yogastilar betonar andningstekniker, meditationstekniker och olika fysiska övningar. I denna analys jämfördes yoga (utan att olika typer särskildes) med andra fysiska aktiviteter och olika parametrar som cortisol, puls, blodtryck, inflammationsproteiner, blodfetter och blodsocker mättes. I bilden kan du se deras roll i kroppen och vid stress.Sammanfattningsvis är vår kunskap om yogas biologiska effekter vid stress i sin linda. I denna meta-analys av 42 studier med sammanlagt 2944 deltagare visades att yoga har en hämmande effekt på fysiologisk stress med minskad cortisol, lägre blodtryck och cytokiner (signalmolekyler vid inflammation) och den var betydligt större än vid annan fysisk aktivitet, sjukgymnastik eller kunskap om stress.


Har ni frågor eller funderingar? Använd kommentarsfältet eller maila så svarar vi så fort vi kan!

265 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla